Terma Dan Syarat

 • Anda tidak dibenarkan menghantar barang larangan seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang Malaysia dan Antarabangsa.
 • Anda juga tidak dibenarkan menjual atau menggunakan semula harga penghantaran kepada orang lain.
 • Semua isi kandungan setiap bungkusan barang dan penghantaran adalah tanggungjawab penuh pengirim.
 • Pihak BerkatPos adalah sama sekali tidak bertanggungjawab bagi setiap kandungan barang yang dihantar oleh pengirim.
 • Pengirim, akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penghantaran dalam setiap pertikaian undang-undang yang melibatkan isi kandungan setiap bungkusan. BerkatPos juga tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakkan disebabkan penghantaran.
 • Sebarang pelanggaran perjanjian, kami berhak untuk menghentikan perkhidmatan serta merta tanpa sebarang amaran atau makluman serta pembayaran balik kewangan.
 • BerkatPos tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga yang berlaku semasa penghantaran dan insuran yang tidak memadai.
 • Semua barang yang mudah rosak mesti dibungkus dan dilabel dengan betul sebelum penghantaran.Dadah adalah dilarang sama sekali.
 • Peralatan dan semua jenis senjata serta produk tiruan juga adalah tidak dibenarkan.

Cukai Dan Duti Kastam

 • BerkatPos tidak bertanggungjawab atas sebarang cukai kastam dan cukai yang timbul semasa import dan eksport barang. Perkara ini adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pengirim.
 • Pihak BerkatPos akan hubungi pengirim sekiranya terdapat sebarang cukai yang perlu dibayar oleh pihak kastam negara barang yang dihantar.

Bayaran Penghantaran

© 2024 BERKATPOS.COM. HAK CIPTA TERPELIHARA

© 2024 BERKATPOS.COM. HAK CIPTA TERPELIHARA